Skip to main content

Diensten

Al blijft facturen inboeken, de btw-aangifte voorbereiden en jaarafrekeningen opstellen natuurlijk nog altijd de basis van degelijk cijfermateriaal, toch is de accountant 2.0 dus veel meer een deskundige adviseur dan een pure boekhouder.

Financieel advies

Financieel inzicht maakt het verschil

Heel wat ondernemers zijn vooral gedreven door de passie voor hun product of dienstverlening. Het contact met het boekhoudkantoor beperkt zich dan ook vaak tot de btw-aangiftes en de jaarlijkse balans. Winstgevend zijn en blijven, en die winst zo weinig mogelijk afgeroomd zien door de overheid, is voor veel ondernemers de grootste zorg.

Nochtans heeft elk bedrijf heel veel financiële data in huis die bijzonder waardevol kunnen zijn om als ondernemer doordachte en betere beslissingen te nemen. Wij hebben als accountancykantoor een goed zicht op die data, die uiteraard verschillen van klant tot klant. Onder het motto ‘connecting business to finance’ willen we in de toekomst nog meer de brug slaan tussen die data enerzijds en de onderneming en haar perspectieven anderzijds. Door de ondernemer inzicht te geven in de cijfers, verruimt zijn blik en komen allerhande keuzemogelijkheden aan het licht. Op basis van ons persoonlijk en doelgericht advies, kan een ondernemer bijvoorbeeld beslissen de strategie van het bedrijf bij te sturen, de productontwikkeling aan te passen of het personeelsbestand te optimaliseren. Ook de timing van een investering kan belangrijk zijn om de onderneming financieel gezond te houden of te doen groeien.

Boekhouding

Accountant 2.0

Al blijft facturen inboeken, de btw-aangifte voorbereiden en jaarafrekeningen opstellen natuurlijk nog altijd de basis van degelijk cijfermateriaal, toch is de accountant 2.0 dus veel meer een deskundige adviseur dan een pure boekhouder.

Onze medewerkers hebben een goed zicht op de activiteiten van onze klant, die zowel een eenmanszaak, een kleine kmo als een middelgroot bedrijf kan zijn. Combineer dat met de financiële data waarover we beschikken en we zitten in de unieke positie om proactief opportuniteiten bij die klant te detecteren en te suggereren. Zo zorgen we voor een grotere toegevoegde waarde op maat van elk bedrijf. We willen bovendien ook sterk inzetten op verdere digitalisering. Dat doen we om efficiënter te kunnen werken en de communicatie met en de dienstverlening aan onze klanten verder te optimaliseren. Digitalisering ondersteunt onze dienstverlening aan klanten maar vervangt ons persoonlijk contact met de klant in geen geval!

Juridische expertise

Financiële en juridische expertise onder één dak
U hebt als klant talloze administratieve en juridische verplichtingen na te leven. Het vennootschaps- en verenigingsrecht is dan ook vaak van toepassing tijdens de levensloop van de onderneming of de vereniging.

Het opstellen van de nodige vennootschapsrechtelijke documenten, het notuleren van vergaderingen, het uittekenen en begeleiden van herstructureringen… deze diensten kunnen wij allemaal aanbieden.

Daarnaast heeft elke ondernemer, of het nu een startende eenmanszaak of een doorwinterde kmo is, vroeg of laat nood aan persoonlijk en deskundig juridisch advies. U kan bij ons terecht voor de opmaak of het nazicht van allerlei soorten juridische documenten zoals contracten. Wij gaan ook voor u op zoek naar antwoorden op uw vragen omtrent wetgeving of specifieke juridische problemen.